KRIVICNI ZAKONIK RS PDF

ZAKON. O ŠUMAMA. (“Sl. glasnik RS”, br. 30/, 93/ i 89/). I OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuje se očuvanje. „Član 7. Krivično zakonodavstvo Republike Srbije važi za svakog ko u inostranstvu Iako je Krivični zakonik u velikoj meri usaglašen sa standardima i aktima. Ilić G.; Majić M.; Beljanski S.; Trešnjev A.: Komentar Zakonika o krivičnom postupku: prema stanju Krivični zakonik Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br.

Author: Kigalar Maugul
Country: Nicaragua
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 13 June 2006
Pages: 153
PDF File Size: 19.14 Mb
ePub File Size: 9.85 Mb
ISBN: 829-3-58515-697-4
Downloads: 86198
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samugrel

.